Erotická láska

 Co je to láska? 

Láska je síla, která sjednocuje a vytváří shodu. Já žiji v tobě a ty ve mně, jsme spolu spojeni, to je láska. Láska je akt duší. Žijeme jeden v druhém, láska je duševní síla. 

Protože jsme lidé, máme nejen duši, ale taky tělo - musí se tato duševní síla, zdroj shody a jednoty, projevit dříve či později i tělesně. Jak vypadá tato fyzická jednota? Podání ruky, objetí a polibek a patří k tomu i manželský akt. 

P. Josef Kentenich hovoří o 4 formách manželské lásky: láska sexuální, erotická, duchovní a nadpřirozená. 

Co je to erotická láska?

Že se mi líbí, jak můj partner vypadá. Je to tedy pocitové zalíbení v zevnějšku. V celém vzhledu nebo v určitých formách projevu. 

Chápete, že erotická láska chrání pohlavní lásku? Představte si, jak musí ušlechtilou ženu zranit, když si všimne, že muž má zájem pouze o její sexuální orgány, a ne o zbytek její osoby. Chápete , jaký vliv má na sexuální touhu zájem o celou osobu? 

Na druhou stranu však, když má být erotická láska vyjádřením  duchovní lásky, musí se žena starat o to, aby její vnější krása byla vyjádřením duševní krásy. Jinak je to stále jenom tělesná láska. Jinými slovy, musíte neustále dbát na to, aby každá vnější forma lásky byla vyjádřením duševní lásky. Nebo obráceně, když se žena cítí v bezpečí díky mužově síle, musí se muž starat o to, aby měl nejen sílu ve svalech, ale aby uměl projevit i duševní sílu. 

Erotická láska je vzájemné oboustranné zalíbení bez ohledu na sexualitu. 

Stále jde o to, že vnější formy lásky, vnější spojení, zájem o tělesné věci musí mít kořeny ve vzájemném duševním spojení. 

Je třeba si uvědomit, že manželská láska je láska mezi dvěma osobami. A tak musím stále více rozvíjet svůj osobní charakter. Čím méně to dělám, tím více bude má láska živočišná, tělesná. 

 

Zdroj: P. Josef Kentenich: V pondělí večer.... V rozhovoru s rodinami (Manželství jako cesta ke svatosti), pro Institut schönstattských rodin nakladatelství Gloria 2007. 

K zamyšlení:

  • Vím, čím mě můj manžel/manželka přitahují? Co se mi na nich líbí?
  • Vzpomenu si na dobu, kdy jsme spolu začínali chodit, co mě tolik fascinovalo a přitahovalo?
  • Ví můj manžel/manželka, čím může být pro mě přitažlivější?

Sdílet

Komentáře

PetrST Prosím o vydání i těch dalších dvou - tu duchovní a nadpřirozenou lásku ;-) :-)

Ivka-Iva-el Jste krásní!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz